سیستم ,محصول ,تولید ,کارخانه ,سازی ,موضوع ,ساده سازی ,سیستم تولید ,مواد اولیه ,تابعی وfddمربوط ,بیسکوئیت گرجی
دانلود

گزارشات کار در شرکت بیسکوئیت گرجی

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:63

فهرست عناوین

مقدمه

تاریخچه

اهداف سیستم

Top chart

نقش های موجود در سیستم

فرایند سیستم

تشخیص محیط عملیاتی

ارتباط با محیط خارج

ارتباط میان موجودیتها

Tableموجودیتها

نمودار ERD

وابستگی های تابعی وFDDمربوط به مواد اولیه

ساده سازی FDDِمواد اولیه

وابستگی های تابعی وFDDمربوط به دستگاه

ساده سازی FDD دستگاه

وابستگی های تابعی و FDDمربوط به محصول

ساده سازی FDD محصول

نرمالسازی FD مواد اولیه

نرمالسازیFDدستگاه

نرمالسازیFD محصول


مقدمه:

با توجه به پذیرش سیستم تولید به عنوان موضوع پروژه بعد از مشورت با اعضای گروه سیستم تولید کارخانه ی گرجی را جهت بررسی انتخاب کردیم با توجه به وسعت کارخانه و تنوع محصولات و جهت انتخاب موضوع واحد و جلوگیری از پراکنده شدن موضوع سیستم تولید بیسکویت به عنوان اصلی ترین محصول کارخانه مورد بررسی قرار گرفت.دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : صغرا
برچسب ها : سیستم ,محصول ,تولید ,کارخانه ,سازی ,موضوع ,ساده سازی ,سیستم تولید ,مواد اولیه ,تابعی وfddمربوط ,بیسکوئیت گرجی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : دانلود گزارشات کار در شرکت بیسکوئیت گرجی